Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

W imieniu założyciela Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i Honorowego Przewodniczącego, Pana Profesora dr hab. med., dr h. c. Jacka Łuczaka i Komitetu Organizacyjnego, chciałbym serdecznie zaprosić na Jubileuszową Konferencję Naukowo–Szkoleniową:

30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

która odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37.

Jubileusz to okazja do przypomnienia historii i podsumowania, ile w naszej wspólnej pracy zaszło zmian na przestrzeni trzech ostatnich dekad. W tym okresie udało nam się wiele osiągnąć, ale mamy również świadomość wielu niedostatków i braków w naszej opiece. Podczas Konferencji chcielibyśmy dokonać oceny obecnej sytuacji opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce, postępów w leczeniu bólu i innych objawów. Liczymy, że nasza Konferencja stanie się forum wymiany doświadczeń, a także okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w opiece paliatywnej na świecie. Chcielibyśmy także podjąć refleksję nad nowymi wyzwaniami oraz zaproponować kierunki rozwoju opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce.

Konferencję Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej objął Patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Tykarski, Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Wiceprezydent Miasta Poznania i czasopismo „Palliative Medicine in Practice”. Wykładowcami Konferencji są naukowcy i praktycy o bogatym doświadczeniu klinicznym.

Bardzo liczymy, że zechcecie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, które kierujemy do wszystkich pomagającym chorym i rodzinom.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Wojciech Leppert
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

Serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: http://30latptop.pl na której można dokonać rejestracji, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Program konferencji

Program Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań, 14 września 2019 r.
Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UM

9:00-9.15
Otwarcie Konferencji

9:15

Sesja 1: Historia opieki paliatywnej i hospicyjnej
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, Dr hab. med. Szczepan Cofta

9.15 – 9.30 Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak: Rozwój opieki paliatywnej w Poznaniu,

9.30 – 9.40 Dr med. Halina Bogusz: o książce „Moje Palium”

9.40 – 9.50 Dr med. Anna Jakrzewska–Sawińska: Moja droga do opieki paliatywnej

9.50 – 10.05 Dr Jolanta Stokłosa: Historia ruchu hospicyjnego w Polsce

10.15 – 10.20 Dr hab. med. Szczepan Cofta: 30 lat opieki paliatywnej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10.15 – 10.45 Prof. Jacek Łuczak, Dr Ewa Kaczmarek, Mgr Marek Karolczak: Historia Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – Zarządu Głównego, Oddziałów w Poznaniu, Włocławku i Wałbrzychu

10:45 – 11:15 Przerwa

11:15
Sesja 2: Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej
Przewodniczący: Dr Maciej Kluziak, Mgr Anna Głowacka

11.15 – 11.25 Dr Maciej Kluziak: Organizacja domowej opieki paliatywnej

11.25 – 11.35 Mgr Anna Głowacka, Mgr Elżbieta Tomaszewska: Rola pielęgniarek w opiece paliatywnej

11.35 – 11.45 Mgr Izabela Kaptacz: Dzienna opieka paliatywna

11.45 – 11.55 Mgr Katarzyna Stachnik: Wsparcie psychologiczne i socjalne

11.55 – 12.05 Mgr Barbara Grochal: Woluntariat Hospicjum Palium w Poznaniu

12.05 – 12.15 Ksiądz Prałat Andrzej Rygielski: Rola kapelana w opiece paliatywnej

12.15 – 13.45
Sesja 3. Panel dyskusyjny: stan obecny i perspektywy rozwoju opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce

13:45 – 14:30
Obiad

14:30
Sesja 4: Ocena jakości życia i jakości opieki paliatywnej
Przewodniczący: Dr med. Wiesława Piotrowska, Dr med. Tomasz Grądalsk
i

14.30 – 14.50 Wojciech Leppert: Ocena jakości życia chorych w opiece paliatywnej i wspierającej

14.50 – 15.10 Dr med. Tomasz Grądalski: Kliniczne zastosowanie Palliative Outcome Scale do oceny jakości opieki paliatywnej

15.10 – 15.30 Dr n. biol. Małgorzata Stańczyk: Wpływ muzykoterapii na jakość życia chorych w opiece paliatywnej

15:30 – 15:45 Dyskusja

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00
Sesja 5: Postępy w leczeniu bólu i innych objawów
Przewodniczący: Dr hab. med. Maciej Sopata, Dr hab. med. Aleksandra Kotlińska–Lemieszek

16.00 – 16.20 Dr hab. med. Aleksandra Kotlińska–Lemieszek: Postępy w leczeniu farmakologicznym bólu u chorych na nowotwory

16.20 – 16.40 Dr med. Wiesława Piotrowska: Zapobieganie bólowi proceduralnemu w praktyce pielęgniarskiej

16.40 – 17.00 Dr med. Grzegorz Kowalski: Zastosowanie technik interwencyjnych leczenia bólu u chorych w opiece paliatywnej

17.00 – 17.20 Dr hab. med. Maciej Sopata: Nowoczesne leczenie ran przewlekłych

17.20 – 17.40 Mgr Maria Naglak: Leczenie obrzęku chłonnego

17.40 – 18.00 Dr med. Justyna Bieda: Rola technik obrazowania u chorych w opiece paliatywnej

18.00 – 18.20 Dr med. Iwona Zaporowska–Stachowiak: Sedacja u chorych w opiece paliatywnej

18:20 – 18:30
Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: http://30latptop.pl na której można dokonać rejestracji, wypełniając formularz zgłoszeniowy.