Śp. Doktor Zbigniew Kaczmarek

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Doktor Zbigniew Kaczmarek.


Śp. dr Zbigniew Kaczmarek – lekarz specjalista medycyny paliatywnej i chorób wewnętrznych, twórca opieki paliatywnej we Włocławku i w dawnym Województwie Włocławskim.

Zdjęcia archiwalne, źródło: www.ptop.wloclawek.pl

W 1993 r. doprowadził do powołania w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku Poradni Walki z Bólem i Oddziału Opieki Paliatywnej, którego był Ordynatorem.

W 1995 r. utworzył Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku, którego był Prezesem do końca życia.

W 1997 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Opieki Domowej, którego był Kierownikiem Medycznym i Dyrektorem do końca życia.

W latach 2000 – 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka.

Dr Zbigniew Kaczmarek podejmował liczne inicjatywy na rzecz Pacjentów i Ich Rodzin w zakresie organizacji opieki paliatywnej. Był autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących opieki paliatywnej i leczenia bólu.

Wraz z Profesorem Jackiem Łuczakiem opracował pierwsze standardy opieki paliatywnej w 1999 r. Był członkiem Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia oraz przyczynił się do kontraktowania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W kwietniu 1994 r. otrzymał z rąk Pana Profesora Jacka Żochowskiego nagrodę Ministra Zdrowa za zorganizowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej w Województwie Włocławskim.


Z całego serca dziękujemy Panu Doktorowi za pomoc udzieloną tak wielu ciężko chorym Pacjentom i ich Rodzinom oraz za znaczący wkład w rozwój opieki paliatywnej we Włocławku i w całej Polsce.

Będzie nam bardzo brakowało Pana Doktora, naszego bardzo dobrego, pogodnego i uśmiechniętego Przyjaciela.

Cześć Jego Pamięci!

Córce, Pani Doktor Ewie Kaczmarek – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka i całej Rodzinie, składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem żegnają

Zarząd Główny i Oddziały Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
im. Profesora Jacka Łuczaka w Poznaniu i w Wałbrzychu