II Zielonogórska Konferencja

II Zielonogórska Konferencja: Medycyna paliatywna, opieka wspierająca i leczenie bólu u chorych na nowotwory.

Termin: 8-9 września 2023 r.

Miejsce: Zielona Góra

Organizatorzy:

1. Katedra Medycyny Paliatywnej, Instytut Nauk Medycznych Collegium, Medicum Uniwersytet Zielonogórski.

2. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej.

3. Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych.

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. Wojciech Leppert

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Dr Grzegorz Loroch