Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. med. Andrzej Kübler

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek

Prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski

Prof. dr hab. med. Wojciech Leppert

Członkowie:

Dr hab. med. Małgorzata Malec–Milewska, prof. CMKP

Dr hab. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ

Dr hab. med. Tomasz Grądalski

Dr hab. Jarosław Woroń

Dr med. Katarzyna Żułtak–Bączkowska

Dr med. Michał Chojnicki

Dr med. Piotr Sobański

Dr Anna Adamczyk

Dr Grzegorz Loroch

Mgr Maria Forycka

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

Dr Grzegorz Loroch

Mgr Maria Forycka

Członkowie:

Mgr Dominika Kamińska

Mgr Monika Dudziak

Mgr Beata Bernaciak

Dr Emilia Pucek

Dr Olga Biernacka

Dr Łukasz Komorkiewicz

Dr Natalia Stępniak

Dr Paweł Suchecki

Dr Jakub Goławski

Studenci VI Roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Martyna Pająk

Filip Bielewicz