Palliative Medicine in Practice

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (PTOP) objęło patronatem czasopismo Palliative Medicine in Practice .

https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice

Medycyna Paliatywna w Praktyce (od 2018 roku ukazuje się jako: Palliative Medicine in Practice) – kwartalnik o charakterze naukowym i edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Wojciech Leppert prof. UMP. Zastępcami redaktora naczelnego są: dr hab. Małgorzata Krajnik prof. UMK, prof. Ewa Jassem i prof. David Oliver.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce powstało w 2007 roku z inicjatywy dr hab. Małgorzaty Krajnik prof. UMK.

Palliative Medicine in Practice

Działy:
– artykuły oryginalne
– artykuły poglądowe (w tym przeglądy systematyczne i metaanalizy)
– opisy przypadków
– zalecenia
– sprawozdania z konferencji
– recenzje książek
– listy do redakcji
– Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Embase, EMCare, Index Copernicus, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medical Journals Links, Mosby Nursing Consult, Mosby’s Index, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory.

Współczynniki cytowań:
Index Copernicus ICV 2015: 93.51[3]
Na liście czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki znajduje się w części B z sześcioma punktami.

Rada Naukowa:
– Sam Ahmedzai Wielka Brytania
– Michael Bennett Wielka Brytania
– Louise Brereton Wielka Brytania
– David Currow Australia
– Andrew Davies Wielka Brytania
– Krystyna de Walden-Gałuszko Polska
– Jan Dobrogowski Polska
– Yvonne Engels Holandia
– Katalin Hegedus Węgry
– Jacek Jassem Polska
– Piotr Krakowiak Polska
– Maciej Krzakowski Polska
– Jacek Manitius Polska
– Sebastiano Mercadante Włochy
– Tony O’Brien Irlandia
– David Oliver Wielka Brytania
– Jadwiga Pyszkowska Polska
– Carla Ripamonti Włochy
– Piotr Sobański Szwajcaria
– Robert Twycross Wielka Brytania
– Kris Vissers Holandia
– Marek Z. Wojtukiewicz Polska
– Jerzy Wordliczek Polska
– Zbigniew Zylicz Holandia
– Jacek Łuczak Polska
– Leszek Pawłowski Polska

„Palliative Medicine in Practice” is a peer reviewed, international, scholarly journal, published four times a year. The journal is educational and its aim is to improve knowledge in the palliative and supportive care provided for patients with cancer and other chronic diseases. “Palliative Medicine in Practice” is an interdisciplinary journal directed to practitioners of different kinds of support, particularly to physicians, nurses, physiotherapists, pharmacists, social workers, psychologists, chaplains, and volunteers. Articles published in the journal are original studies, reviews (including systematic reviews and meta–analyses), case reports, special articles, letters to the Editor, book reviews, editorial commentaries as well as reports from Conferences.  Manuscripts submitted to the journal are accepted on the understanding that they were not published (except in the form of abstract) nor submitted to another journal. All manuscripts submitted undergo fast and rigorous double–blind peer review in which Authors do not identify Reviewers and Reviewers do not know Authors. The Editorial Board of “Palliative Medicine in Practice” consists of international experts in the field of palliative and supportive care. The journal has been published since 2007.

Editor-in-Chief: Wojciech Leppert, MD, PhD