Program

Program I Zielonogórskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej „Medycyna paliatywna, opieka wspierająca i leczenie bólu u pacjentów z chorobami nienowotworowymi”

Zielona Góra 6–7 października 2022 r.

Część I: Warsztaty leczenia bólu przewlekłego – 6 października 2022 r.

14.30 – 14.50 Dr med. Łukasz Kmieciak: Neuralgia – leki nie pomagają i co dalej?

Wykład sponsorowany przez firmę Cryoflex

14.50 – 15.10 Dr Kamil Knut: Nowoczesne narzędzie w diagnozowaniu i monitorowaniu bólu – jak może Nam pomóc skutecznie walczyć z bólem?

Wykład sponsorowany przez firmę Takeda

15.10 – 15.15 Otwarcie Warsztatów

15.15 – 16.15 Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek:

Patomechanizm bólu neuropatycznego – implikacje terapeutyczne

16.15 – 17.45 Dr hab. med. Małgorzata Malec–Milewska, prof. CMKP, Dr hab. med. Jarosław Woroń: Najczęstsze błędy farmakoterapii bólu przewlekłego – analiza przypadków klinicznych

17.45 – 18.00 Dyskusja

18.00 Podsumowanie i zakończenie Warsztatów

Część II: Konferencja – 7 października 2022 r.

09.00 – 09.20 Otwarcie Konferencji – wystąpienia Gości Honorowych

Wykład Inauguracyjny:

09.20 – 09.50 Prof. dr hab. med. Andrzej Kübler: Terapia daremna

09.50 – 10.00 Dyskusja

Sesja 1: Opieka paliatywna i wspierająca – zasady kwalifikacji

Przewodniczący: Dr hab. med. Tomasz Grądalski

10.00 – 10.20 Dr hab. med. Tomasz Grądalski:

Wskazania do objęcia chorych opieką paliatywną i wspierającą

10.20 – 10.40  Prof. Wojciech Leppert:

Zasady kwalifikacji chorych wg zaleceń Grupy Ekspertów konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej

10.40 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.10 Przerwa

Sesja 2: Opieka paliatywna dla pacjentów z niewydolnością krążenia

Przewodniczący: Dr hab. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ

11.10 – 11.40 Dr hab. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ:

Niewydolność serca – objawy i leczenie

11.40 – 12.10 Dr med. Piotr Sobański: Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej dla chorych z niewydolnością krążenia

12.10 – 12.20 Dyskusja

Sesja 3: Varia

Przewodnicząca: Dr med. Katarzyna Żułtak–Bączkowska

12.20 – 12.40 Dr med. Katarzyna Żułtak–Bączkowska: Rola rehabilitacji w opiece paliatywnej dla pacjentów z chorobami nienowotworowymi

12.40 – 13.00 Prof. Wojciech Leppert: Możliwości poprawy jakości życia chorych z bólem przebijającym – wykład sponsorowany przez firmę Angelini

13.00 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 14.00 Lunch

Sesja 4: Wsparcie pacjentów z chorobami układu nerwowego

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski

14.00 – 14.30 Prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski: Amyloidoza łańcuchów lekkich – choroba rzadka, czy zbyt rzadko rozpoznawana?

14.30 – 15.00 Dr Anna Adamczyk: Opieka paliatywna dla pacjentów z chorobami układu nerwowego

15.00 – 15.15 Dyskusja

Sesja 5: Wyzwania współczesnej opieki paliatywnej

Przewodniczący: Dr Grzegorz Loroch

15.15 – 15.45 Dr med. Michał Chojnicki:

Epidemie w opiece paliatywnej: AIDS i COVID–19

15.45 – 16.15  Dr Grzegorz Loroch: Niewydolność oddechowa, jako wskazanie do objęcia chorych opieką paliatywną

16.15 – 16.30 Dyskusja

16.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji