PTOP

PTOP

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka w roku 2019 obchodziło jubileusz 30 lat swojej działalności (1989-2019).

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej jest stowarzyszeniem działającym na terenie Polski.

Opieka paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenia płaszcza (z grec. palium) holistycznych działań, chroniących cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcia dla rodzin, również w okresie osierocenia. Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużenia gasnącego życia za wszelką cenę.

Cele Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej PTOP:

  • Promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki.
  • Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej.
  • Prowadzenie badań naukowych w szczególności poprzez prowadzenie działalności sekcji naukowych.
  • Szkolenie zespołów sprawujących opieką paliatywną.
  • Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
  • Działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej.
  • Pomoc w uruchamianiu i wyposażeniu oddziałów opieki paliatywnej.
  • Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły.
  • Współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy.
  • Pomoc w urzeczywistnieniu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.

Wspieraj nasze działania i zostań Przyjacielem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Szybki kontakt

Kontakt

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka

Stowarzyszenie

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529, Poznań (budynek Nobel Tower, 6 piętro)

REGON: 630226624

NIP: 7781350789

Mapa:

Skorzystaj w formularza poniżej, aby się z nami skontaktować: