Opłaty

Opłata za udział w konferencji – 100 zł

Udział dla studentów jest bezpłatny. Pierwszego dnia konferencji zostaną Państwo poproszeni o okazanie legitymacji studenckiej.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,
  • materiały konferencyjne,
  • poczęstunek,
  • identyfikator,
  • certyfikat.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto:

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529, Poznań

Numer konta bankowego:

95 1020 4900 0000 8902 3154 8658

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora . W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne. Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).